a  n  k  i  n  a  r  t

ank van de braak

HOME   CLOSE X    CONTACT


Balanceren

brons


Op stap

brons

Teruggrijpen op vormen waar ik vroeger al eens mee geëxperimenteerd heb en die toen zijn blijven liggen:

Bollen waarop voetjes zijn geplaatst. Ze balanceren, zoeken en verkennen nieuwe wegen.

Met als associatie het Atomium op de wereldtentoonstelling in Brussel (1958), dat mijn ouders destijds hebben bezocht. Dat betekende voor mij de eerste stappen in de wijde wereld: ik ging bij een vriendinnetje logeren.